цена 600.00 лв. с ДДС

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 Уважаваме поверителността на всеки потребител, който посещава този уеб сайт www.frigochem.com, разработен и поддържан от NIEL. Поради тази причина бихме желали да Ви информираме за начина, по който използваме Вашите лични данни.

 

Когато ни предоставяте Вашите лични данни, се счита, че предоставяте Вашето съгласие за разкриването им в съответствие с указаното в настоящите правила, както е необходимо и уместно.

Целта на настоящите правила за поверителност е те да Ви информират относно използването на Вашите лични данни,  при посещението Ви на нашия уеб сайт.

Една от целите на нашия уеб сайт е да Ви осведомим кои сме ние и какво правим. Ние  не събираме  лични данни (включително име, адрес, телефонен номер и имейл). 

За да подобрим начина, по който Ви предоставяме заявените услуги или информация ,чрез нашия уеб сайт бихме използвали Вашите лични данни, за да:

  • отговаряме на запитвания или заявки, подадени от Вас
  • обработваме поръчки или искания, подадени от Вас
  • управляваме или изпълняваме по друг начин нашите задължения по което и да е споразумение, което Вие сте сключили с нас
  • предвиждаме и разрешаваме проблеми, свързани с които и да е стоки или услуги, които са Ви доставени
  • създаваме продукти и услуги, които удовлетворяват Вашите потребности.

Трети лица няма да използват Вашите лични данни за каквито и да е други цели, различни от договорените между нас и Вас.

Освен както е указано в настоящите правила за поверителност, ние няма да разкриваме без Ваше разрешение каквито и да е данни, които могат да Ви идентифицират, освен ако не притежаваме законовото право или сме задължени по закон да го направим (например, ако от нас се изисква да го направим във връзка със съдебна процедура или с цел предотвратяване на измама или друго престъпление) или ако считаме, че това действие е необходимо за защита и/или съдебна защита на нашите права, имущество или лична безопасност или тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна дейност на фирма  "Фриго-Хим" ЕООД е внос ,износ и търговия на едро и дребно на консумативи и компоненти за хладилна , климатична и авто-климатична техника - хладилни компресори и климатични компресори, части за автоклиматици, медна тръба и много други.

Контакти